Systemische Opstellingen

​Systemische Opstellingen is een methodiek die makkelijk toegankelijk is voor creatieve geesten en beelddenkers. Zij zijn vertrouwd om vanuit beelden te werken. Met hun creatieve brein hebben ze makkelijk toegang tot onbewuste processen en gebieden van intuïtie, sensitiviteit en instinct. 

​

Systemische Opstellingen is een hoogst elegante en een diepgaande methodiek om vragen bloot te leggen en dieperliggende thema's te onderzoeken. Ook​ bij creatieve en artistieke kwesties, verandering, innovatie, zingeving of bij samenwerkingsvraagstukken. 

​

​

​

Verhaal van de Vloer

Een organisatie is de verzameling verhalen die het over zichzelf vertelt. De verhalen leren ons welk gedrag ons zal helpen om beloond te worden, invloed te hebben en gerespecteerd te worden. Dit gedrag is de cultuur.  

—Judah Pollack

​

​

Systemische Werk in organisaties helpt je om de systemische achtergrond te zien van een bedrijf of project.Je gaat de cultuur beter begrijpen door verhalen te zien die de leden van de organisatie, onderneming of het project bij zich dragen. 

​

Verhaal van de Vloer is als een creatieve denktank. 

We onderzoeken de verhalen achter de mensen, hun verlangens, onderliggende motieven, hun creativiteit, ideeën en mogelijkheden. Je ontdekt waar het wringt en je vindt mogelijkheden om veranderingen aan te brengen en ruimte geven aan nieuwe verhalen.

​

Ook een artistieke visie, de samenwerking, de levensvatbaarheid of impact van een idee of concept kunnen we met een opstelling blootleggen en nader onderzoeken. 

​

​

Verhaal van de Vloer geeft inzicht in belangen of krachten die de creatieve stroom blokkeren, dan wel kunnen versterken. 

​

​

Voor wie?

​

Meer over de methodiek

Boekingen

Werkwijze

Karakteropstellingen

Karakteropstellingen combineert de kracht van systemische opstellingen met de magie en dynamiek van spel en theater. De methode biedt theatermakers, acteurs, regisseurs, schrijvers, filmmakers en andere artistieke professionals inzicht bij vragen en kwesties over verhalen en personages.

Na een aantal persoonlijke theaterprojecten ontstond in 2015 bij mij het idee voor een combinatie van theater met Systemische Opstellingen.

 

Specifiek voor artistieke professionals, zoals theaterprofessionals, scenaristen en filmmakers ontwikkelde ik Karakteropstellingen. 

​

Geënt op Familie- en Organisatieopstellingen, werken we met Karakteropstellingen aan verhalen, scripts en personages. De focus ligt hier dus op vragen en onderzoek met een artistiek doel.

​

Met een karakteropstelling werk je op een andere manier aan je verhaal, een script of personages, dan je tot nu toe gewend bent. Vrij van papier, los van de tafel of van je computerscherm, zie je je verhaal driedimensionaal voor je in de ruimte.

​

Ik begeleid labs en onderzoekssessies met Karakteropstellingen bij artistieke (maak-) processen en producties. Ook verzorg ik workshops, trainingen en coach ik creatieve professionals met Karakteropstellingen. 

​

​

​

Volg Karakteropstellingen op Facebook

Methodiek

Over Systemische Opstellingen 

Een systemische opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem (familie, organisatie, team, werk, project etc.), vertegenwoordigd door ‘representanten’ (stand-inn's van personen en elementen ingebracht door de vraagsteller). Door de representanten in de ruimte te plaatsen en te bevragen, krijgen we op beeldende wijze inzicht in dieperliggende vraagstukken en in het thema of de vraag die op dat moment speelt. Vrij van papier, los van de tafel of het computerscherm ontrollen zich de verschillende elementen van een vraag driedimensionaal in de ruimte.

Ontstaan en achtergrond

De Duitse therapeuten Bert Hellinger en Gunthard Weber ontwikkelden een doeltreffende methode die familie- organisatiecontext op beeldende en vaak ook op indringende wijze in kaart brengt. Verstoringen in het familie- of organisatiesysteem kunnen een diepgaande invloed hebben op het functioneren van het systeem en haar individuele leden. 

​

Gedurende de afgelopen twintig jaar is de methode verder ontwikkeld. Zo maakt het bedrijfsleven al steeds vaker gebruik van opstellingen en worden vraagstukken met opstellingen onderzocht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk, loopbaan- en carrièreontwikkeling.

​

Sinds 2009 begeleid ik Familie- en Organisatieopstellingen. Ik heb veel ervaring opgedaan binnen bedrijven, het onderwijs en in persoonlijke coaching.

​

De laatste jaren ben ik mij ook gaan richten op de toepassing van systemisch werk in relatie tot en creatieve en artistieke ontwikkeling. Hierbij gaat het niet om het oplossen van conflicten of om iemands problemen op te lossen, maar om een artistieke visie te ontwikkelen.

​

Hoe gaat een opstelling in z'n werk?

Een groep deelnemers vormt met elkaar een creatief veld. Eén van de deelnemers brengt een onderzoeksvraag of kwestie in. Deze vraag of kwestie wordt gespecificeerd om de aard van de vraagstelling of kwestie vast te stellen en om een onderzoeksrichting te bepalen.

​

Een aantal deelnemers wordt vervolgens door de vraagsteller in de ruimte opgesteld. Deze opgestelde deelnemers representeren personen of elementen van de vraag. We kunnen al veel informatie aflezen aan hoe de representanten staan opgesteld in de ruimte en hoe ze zich tot elkaar verhouden, door afstand en blikrichting.

​

Dan nodigt de begeleider de representanten uit om zich uit te spreken over hun waarnemingen en ervaringen. We krijgen meerinzicht in het vraagstuk en onderliggende thema’s van de vraagsteller. De begeleider bevraagt elke representant. Zo wordt het onderliggende krachtenveld blootgelegd met informatie voor de vraagsteller en het thema dat speelt. 

​

In samenspraak met de vraagsteller worden hierna de onderlinge relaties en motieven besproken en veranderingen in de opstelling uitgeprobeerd.

Boekingen

Werkwijze

​

​

​

Voor meer informatie neem contact op.

Hans Jeths: (06) 397 828 55 of hans@hansjeths.nl

Copyright© 2019 Hans Jeths Studio. All rights reserved.        

TOP

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK